TIL PRESSEN

 

S E N S U A L L O G I C

 

Videnskabens territorium er ikke uendeligt. Ved dets yderste grænse smelter strømmen af spørgsmål og forklaringer

sammen, indtil der tilbage kun er den rene undrende væren. Det er her hvor mening og form synes at opstå af ingenting,

at videnskaben møder kunsten. Skeel & Skriver

 

I 30 år har Christian Skeel og Morten Skriver udgjort et af dansk kunsts mest interessante makkerpar og arbejdet sammen

om enestående projekter i krydsfeltet mellem kunst og videnskab. Det fejres med jubilæumsudstillingen Sensual

Logic på Esbjerg Kunstmuseum. Der er tale om en omfattende udstilling, som ikke alene fylder alle museets særudstillingssale,

men også breder sig over trapperum og gangarealer, ligesom den intervenerer i hands-on områder som museets

åbne magasiner og æstetiske laboratorium.

 

Sensual Logic har gennem mange år fungeret som overskriften for Skeel & Skrivers fælles interessefelt, der fokuserer på

undersøgelsen af kunstens væsen som en vej til erkendelse. Sensual Logic udgør derfor også en passende titel på den

udstilling, som samler og udfolder hele deres virke. Forstår man verden ud fra en sanselig logik, anerkender man nemlig,

at den videnskabelige og den æstetiske sans beror på de samme principper, og at erkendelse ikke alene er et anliggende

for intellektet, men også for menneskets sanseapparat.

 

Således vil man på udstillingen fx kunne sanse selve universets tilblivelse i værket NBI Colliderscope, hvor aktuelle data

fra verdens største fysikeksperiment i CERN bestandig omsættes til blinkende lysforløb. Man vil som besøgende også

kunne udforske forbindelsen mellem ånd og stof i mødet med værket Esbjerg Eksperimentet, der rejser spørgsmål om,

hvorvidt den menneskelige bevidsthed er i stand til at påvirke processer uden for sig selv. I udstillingen vil man imidlertid

ikke alene få mulighed for at sanse kvantefysiske og makrokosmiske fænomener, men også sin egen tilstedeværelse.

Enhver distance mellem værk og betragter er nemlig ophævet, idet udstillingen som sådan inddrager den besøgende

på en meget direkte måde.

 

Dette er ikke mindst tilfældet i mødet med hovedværket Split Second, der præsenteres i en fuldstændig nyudviklet udgave,

som fylder en udstillingssal på 250 kvm. Når man træder ind midt i salen, bliver man mødt af 12 projektioner af

sig selv i fuld størrelse, nærmest som i et spejl. Men stik imod forventning er det ikke de bevægelser, som man foretager

sig lige her og nu, man ser. Tværtimod er det alt det, man lige har gjort, der splittes ud som uafbrudte filmiske billedforløb,

hvor billederne tilsammen viser én lang fortløbende bevægelsessekvens. Man oplever således hele tiden sig

selv i datid! Ved på den måde at sanse tiden eller livets forløb som stivnede øjeblikke får man direkte gennem sanseapparatet

også en oplevelse af de egentlige grundvilkår for vores eksistens: tid og rum.

 

På udstillingen kan man bl.a. også opleve den helt nye farve- og lysinstallation Dark Matter, to versioner

af det forunderlige interferens-værk, Dråber der falder i vand, det stærkt sansepåvirkende lyd- og lysværk Livstegn

samt duftinstallationen Wittgensteins have. Flere af udstillingens værker er blevet til i samarbejde med fysikerne Clive

Ellegaard og Anders Holm.

Udstillingen ferniseres den 3. oktober kl. 17.30 og kan ses frem til og med den 11. januar 2015.

Fakta:

Det var den skelsættende udstilling Gud og Grammatik på Charlottenborg, der i 1984 præsenterede det første resultat af samarbejdet mellem Skeel & Skriver.

 

Esbjerg Kunstmuseum ejer en række værker af de to kunstnere og har gennem mange år arbejdet sammen med dem, bl.a. i forbindelse med deres store

Interferens-udstilling i 2005 og projektet NBI Colliderscope i 2010, hvor Niels Bohr Institutets facade blev omdannet til en udstillingssatellit.

 

Yderligere oplysninger kan findes i bogen Interferens, der beskriver Skeel & Skrivers virke bredt, udgivet af kunstnerne og Esbjerg Kunstmuseum i 2005 samt deres yderst informative hjemmeside: www.skeel-skriver.dk

 

Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg, T: 75130211. Kontaktpersoner: Inge Merete Kjeldgaard og Christiane Finsen

Copyright © All Rights Reserved